Oleska Biblioteka Publiczna
Oleska Biblioteka Publiczna

Komunikaty

Olesno, dnia 5 lutego 2016 r.

Wyniki ankiety

W związku z ubieganiem się przez Oleską Bibliotekę Publiczną o dofinansowanie na realizację projektu pt. "Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie wraz z Filią dla Dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia.", spełniając wymogi regulaminu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, w dniach od 15 stycznia do 28 stycznia 2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Konsultacje odbyły się w formie pisemnych ankiet, które można było odebrać i złożyć w Wypożyczalni Głównej OBP. W wyznaczonym terminie wpłynęło 65 ankiet. W wyniku konsultacji poznaliśmy spostrzeżenia oraz oczekiwania czytelników, użytkowników oraz mieszkańców miasta i gminy Olesno wobec nowoczesnej biblioteki.
Opracowanie wyników ankiety przedstawiamy w pliku .pdf, który można pobrać tutaj>>>> .Olesno, dnia 15 stycznia 2016 r.

Konsultacje społeczne

Oleska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie modernizacji i remontu oraz wyposażenia biblioteki. Zapraszamy czytelników, użytkowników i mieszkańców miasta i gminy Olesno do zabrania głosu. Kwestionariusz ankiety można otrzymać w Wypożyczalni Głównej OBP w godzinach otwarcia biblioteki do dnia 28 stycznia 2016 r.
Olesno, dnia 15 stycznia 2016 r.

Zestawienie ważniejszych imprez/wydarzeń kulturalnych planowanych w 2016 r.

Terminy ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych w OBP planowanych w 2016 r. przedstawiamy w pliku .pdf, który można pobrać tutaj>>>> .
Olesno, dnia 30 listopada 2015 r.

Informacja o realizacji zadania "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w 2015 r.


30 listopada 2015 r. Oleska Biblioteka Publiczna im, Jakuba Alberta Pieloka zakończyła zakup książek zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonane w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki." Priorytet 1.
Zakupiono 954 egzemplarzy za kwotę 17.480 zł.
Książki są już przekazane do Wypożyczalni Głównej i Filii.